POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades

GABIMEDI, S.L. adoptarà totes les Mesures de Seguretat en relació amb el tractament realitzat i les dades tractades en ells, d’acord amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i normes complementàries.

Els interessats que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als sistemes d’informació, dels quals sigui responsable GABIMEDI, S.L. així com el tractament informatitzat, o no, dels mateixos perquè puguin ser utilitzats amb la finalitat per a la qual han estat recaptats. Qualsevol altre ús necessitarà el consentiment inequívoc de l’afectat.

Els interessats les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, sense efectes retroactius dirigint comunicació per escrit a GABIMEDI, S.L.

En el moment de conducta a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatories suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitades.

En el cas que els interessats haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels serveis oferts, podran manifestar que no desitgen rebre cap mena de comunicació que GABIMEDI, S.L. pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. GABIMEDI, S.L. posarà a la disposició dels interessats que s’haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d’aquest web els mecanismes adequats per a donar-se de baixa d’aquesta.

Deure d’informació LSSI

En compliment amb què es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comuniquen les següents dades:

GABIMEDI, S.L.
C.I.F.: B17412636
Adreça: C/ Amadeu Vives 25, Tordera (Barcelona).
www.gabimedi.com

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE