Mamografia

La mamografia consisteix en una exploració diagnòstica d’imatge per raigs X de la glàndula mamària. Els mamògrafs disposen de tubs d’emissió de raigs X especialment adaptats per aconseguir la resolució més gran possible en la visualització de les estructures fibroepitelials internes de la glàndula mamària.

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE