Radiologia Convencional

La Radiologia convencional és una tècnica per observar l’interior del cos humà mitjançant radiacions ionitzants. També se’l denomina genèricament radiodiagnòstic o diagnòstic per imatge. La prova que s’utilitza en radiologia convencional és la comunament anomenada RADIOGRAFIES o RX.

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE