Diagnòstic per la imatge

Alta tecnologia al servei de la teva salut.

Tenim l’objectiu de posar a disposició del pacient i del professional Mèdic la millor tecnologia i qualitat en diagnòstic per la imatge.

Oferim al pacient no haver de desplaçar-se a grans ciutats per disposar de la millor tecnologia en diagnòstic, ni incórrer en pèrdues de temps innecessàries per la recollida de resultats, ja que posem a disposició del pacient i del professional mèdic una plataforma de descàrrega de resultats i imatges via web, que facilita la recollida d’aquests.

 
 

RMN oberta

És una tècnica d’estudi diagnòstic, no invasiva que utilitza el fenomen dels camps magnètics nuclears generats a partir d’uns imants, per a obtenir informació sobre l’estructura i composició de la part del cos a analitzar: sigui parts musculars, esquelètiques o òrgans vitals.

TAC MÈDIC

És un examen mèdic que reprodueix múltiples imatges de l’interior del cos. A través d’un monitor connectat a una màquina de raigs X es previsualitzen les imatges detallades del cos. És un procediment indolor i una tècnica no invasiva i precisa. A més, permet observar amb major detall els òrgans interns, vasos sanguinis, ossos i teixits tous que els exàmens convencionals de raigs X.

TAC DENTAL

El TAC dental és una prova diagnòstica que serveix per a prendre imatges tridimensionals de les estructures nervioses, les dents i els ossos craniofacials. Les imatges obtingudes en una sola exploració, ajuden a planificar d’una forma més precisa el tractament dental.

RX

Tècnica diagnostica exploratòria que consisteix a sotmetre una part del cos a l’acció dels raigs X per a obtenir una imatge sobre una placa fotogràfica o en format digital.

MAMOGRAFIES – TOMOSINTESIS

La mamografia consisteix en una exploració diagnòstica d’imatge per raigs X de la glàndula mamària. Els mamògrafs disposen de tubs d’emissió de raigs X especialment adaptats per a aconseguir la major resolució possible en la visualització de les estructures fibroepitelials internes de la glàndula mamària.

En Gabimedi Blanes disposem a més de la tecnologia de TOMOSINTESIS (mamografia en 3D) que és una forma avançada de mamografia, un tipus específic de presa d’imatges del si que utilitza dosis baixes de raigs X per a detectar el càncer en forma primerenca, quan el càncer és més tractable.

DENSITOMETRIA

La densitometria òssia és una prova per a determinar la densitat mineral òssia. Es realitza mitjançant la utilització de tecnologia de RX. Serveix per al diagnòstic d’osteoporosi. El test es realitza amb l’aparell que mesura les imatges i dona una xifra de la quantitat mineral òssia per superfície.

ECOGRAFIES

Una ecografia és una prova de diagnòstic per imatges. Utilitza ones de so d’alta freqüència per a produir imatges dels òrgans interns. Les ones sonores s’envien i reboten quan aconsegueixen els òrgans. D’aquesta manera es realitzen estudis diagnòstics de morfologia múscul-esquelètic així com d’òrgans interns.

 
 

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE