Radiologia

La radiologia és l’especialitat mèdica que usa de la radiació per a diagnosticar i tractar diverses malalties. A partir de la utilització de raigs gamma, raigs X i altres classes de raigs, és possible obtenir imatges internes de l’organisme. L’habitual és que les imatges que ofereix la radiologia siguin empleades per a diagnosticar una malaltia. En uns certs casos específics, la radiologia també serveix per al tractament. Unes de les tècniques utilitzades per a aquesta anàlisi solen ser, ecografies, ressonàncies, mamografies, radiografies convencionals…

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE