Densiometria

La densitometria òssia és una prova per a determinar la densitat mineral òssia. Es realitza mitjançant la utilització de tecnologia de RX. Serveix per al diagnòstic d’osteoporosi. El test es realitza amb l’aparell que mesura les imatges i dona una xifra de la quantitat mineral òssia per superfície.

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE