Mamografies – Tomosintesis

La mamografia consisteix en una exploració diagnòstica d’imatge per raigs X de la glàndula mamària. Els mamògrafs disposen de tubs d’emissió de raigs X especialment adaptats per a aconseguir la major resolució possible en la visualització de les estructures fibroepitelials internes de la glàndula mamària.

En Gabimedi Blanes disposem a més de la tecnologia de TOMOSINTESIS (mamografia en 3D) que és una forma avançada de mamografia, un tipus específic de presa d’imatges del si que utilitza dosis baixes de raigs X per a detectar el càncer en forma primerenca, quan el càncer és més tractable.

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE