TAC dental

El TAC dental és una prova diagnòstica que serveix per a prendre imatges tridimensionals de les estructures nervioses, les dents i els ossos craniofacials. Les imatges obtingudes en una sola exploració, ajuden a planificar d’una forma més precisa el tractament dental.

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE