Medicina Interna

La medicina interna és l’especialitat hospitalària que consisteix en donar una atenció clínica integral i completa als pacients amb problemes de salut. Coordina la resta d’especialitats per poder obtenir un diagnòstic i tractament adequats. És a ella a qui recorre un metge d’atenció primària i la resta d’especialitats, quan hi ha un pacient complex i que es trobi afectat per diverses malalties (diversos símptomes i/o signes clínics).

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE